Dotacje unijne

Qsoft oferuje usługę wsparcia działań mających na celu pozyskanie środków na realizację projektów w ramach dotacji z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Proponujemy współpracę począwszy od analizy możliwości dofinansowania projektów ze środków unijnych, przez rekomendowanie koniecznych działań mających na celu uzyskanie liczby punktów na gwarantowanym przez nas poziomie, po przygotowanie wniosku o dofinansowanie.
Naszą usługę wyróżnia darmowa analiza i nieodpłatność w przypadku uzyskania niższej niż gwarantowana liczba punktów.

Oferujemy pomoc w uzyskaniu dotacji dla:

  • jednostek naukowych
  • sieci naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych
  • instytucji publicznych, w tym państwowych osób prawnych
  • jednostek administracji rządowej i samorządowej
  • organizacji pozarządowych
  • przedsiębiorców

Z następujących programów operacyjnych:
  • Regionalne Programy Operacyjne
  • Program Infrastruktura i Środowisko
  • Program Innowacyjna Gospodarka
  • Program Kapitał Ludzki

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt

Robert Kuciński
tel. 502 367 454
robert@qsoft.com.pl