Audyt IT

    Dzięki przeprowadzonym audytom systemów informatycznym, opracowujemy plan inwestycji dla Twojej firmy - proponujemy zmiany w bieżącym środowisku IT lub budujemy je od początku. Dzięki szczegółowym audytom możemy stworzyć idealne warunki dla Twojej firmy i usprawnić jej procesy.

    Weryfikujemy legalność oprogramowań, projektujemy politykę bezpieczeństwa informacji zgodnie z europejskim rozporządzeniem RODO czy wskazujemy konieczność wdrożenia polityki dotyczącej szyfrowania. Będziemy dla Ciebie całkowitym wsparciem w zakresu IT na każdym etapie naszej współpracy. Analizujemy bezpieczeństwo Twojej sieci, bezpieczeństwo danych, portali i tworzymy kopie bezpieczeństwa.


Audyty bezpieczeństwa IT

    Wyłącznie dzięki rzetelnym audytom jesteśmy w stanie zaprojektować niezawodne środowisko informatyczne w Twojej firmie. Oceniamy legalność oprogramowania, bezpieczeństwo systemów informatycznych, a także stan infrastruktury informatycznej przed wdrożeniem zmian. Dodatkowo oceniamy odporność systemu na wirusy szyfrujące oraz nieprzewidziane ewentualności.

    Zapewniamy stałą obsługę informatyczną - sprawnie zarządzamy całą infrastrukturą IT w firmie. Działamy na wielu polach z obszaru branży IT, co sprawia, że podchodzimy do wsparcia IT kompleksowo i z pełnym zaangażowaniem. W ramach naszej obsługi informatycznej oferujemy Ci:

 • Opis struktury systemu informatycznego
 • Analizę ryzyka
 • Przyznawanie uprawnień w systemie informatycznym
 • Zarządzanie hasłami dostępowymi
 • Analizę obecności mechanizmów zabezpieczających przed działaniem aplikacji, które pozwalają na nieuprawniony dostęp do systemu IT
 • Analizę obecności awaryjnych źródeł zasilania
 • Analizę obecności mechanizmów kontroli przepływu danych między systemem wewnętrznym a siecią publiczną
 • Analizę wykonywania i przechowywania kopii zapasowych
 • Zarządzanie dyskami i innymi nośnikami informacji
 • Monitoring wdrożonych zabezpieczeń
 • Ochronę kryptograficzną – szyfrowanie
 • RODO

Audyt bezpieczeństwa systemów IT

    Audyt IT to element, dzięki któremu jesteś w stanie działać sprawniej. Bardzo ważne jest, aby na bieżąco analizować wszystkie obszary informatyczne w Twojej firmie. Wiąże się to z wczesnym wykryciem ewentualnych awarii lub błędów, które mogą przyczynić się do utraty danych. Audyt IT pozwala również na korzystniejsze dostosowywanie nowoczesnych rozwiązań, które przyczynią się w dużym stopniu do Twojej konkurencyjności na rynku.